30
apr

0
Nawerking Ziektewet ‘pure diefstal’

Nawerking Ziektewet ‘pure diefstal’

Paul LammertsPaul Lammerts, jurist sociale zekerheid, komt in zijn praktijk als werkgeversadviseur gevallen tegen waarbij de nawerking van de ZW-uitkering en WIA-uitkering heel slecht uitpakt voor werkgevers. Vooral werkgevers in de uitzendbranche lopen risico. “Het is pure diefstal en in strijd met artikel 1 van het Europees Verdrag van de Rechten voor de Mens.”

 

Dat sinds 2014 – de invoering van de Modernisering Ziektewet (BeZaVa) -werkgevers ook financieel verantwoordelijk zijn voor uitval door ziekte van flexkrachten (ZW-Flex en WGA-Flex) is bekend.
Daarbij geldt dat er ook sprake kan zijn van nawerking; als een werknemer binnen vier weken na uitdiensttreding ziek wordt, dan is het financiële risico van de Ziektewetuitkering alsnog voor de ex-werkgever. Dat is iets waar natuurlijk vooral uitzendbureaus door de vele flexcontracten mee te maken hebben.

Risico bij uitzendbureau

Paul Lammerts heeft er wel begrip voor dat de werkgever ook voor flexkrachten financiële verantwoordelijkheid draagt bij uitval, maar hij heeft moeite met de nawerking van de Ziektewet. “Dat betekent dat als een uitzendkracht na afloop van zijn contract vergeet WW aan te vragen en geen andere werkgever zoekt en vindt, het uitzendbureau als laatste werkgever opdraait voor de Ziektewetuitkering. Het uitzendbureau loopt dus risico terwijl het op geen enkele manier invloed hierop heeft. Dat is niet fair.”

Uitzendbureau krijgt rekening gepresenteerd

Nawerking van de ZW-uitkering en WIA-uitkering dient als bescherming voor de werknemer om te voorkomen dat die onverzekerd is tegen uitval door ziekte. Lammerts wijst erop dat nawerkingsbepalingen ook in andere wetten voorkomen, maar dat dit voor werkgevers in de uitzendbranche wel heel erg nadelig kan zijn. “Op zich is het principe van nawerking goed, maar waarom moet die nawerking zo ver doorwerken dat de werkgever zoveel risico loopt?”
Want het kan volgens hem dus gebeuren dat een uitzendkracht maar twee of drie dagen voor een uitzendbureau werkt, vervolgens niet meer komt, daarna ziek wordt en zelfs arbeidsongeschikt raakt en dat het uitzendbureau twaalf jaar lang de rekening gepresenteerd krijgt. “Dat is pure diefstal.”

De vervuiler betaalt?

Dat het risico op uitval wordt afgewenteld op de werkgever volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ gaat volgens Lammerts eigenlijk niet meer op als er sprake is van nawerking. “Dit impliceert dat de werkgever schuld heeft. Dat zou zo kunnen zijn als de eerste ziektedag bij de werkgever is opgelopen – hoewel, in Nederland maken we geen onderscheid tussen niet-werkgerelateerd en werkgerelateerd verzuim. Maar dit gaat sowieso niet op als de werknemer ziek wordt nadat het dienstverband is afgelopen.”

Juridische kanttekeningen

Lammerts plaatst als jurist ook kanttekeningen bij de nawerking ZW-uitkering en WIA-uitkering. Hij stelt zelfs dat die in strijd is met het eerste protocol van het Europees Verdrag van de Rechten (EVRM).

Hierin staat ‘Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn eigendom. Aan niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang…’ Lammerts wijst erop dat het Gerechtshof Amsterdam op basis hiervan eerder al de terugwerkende kracht van de BeZaVa-premie onverbindend verklaard.

Analoog daaraan zou dat volgens hem ook voor de nawerking ZW-uitkering en WIA-uitkering moeten gelden. “Je mag niet worden aangesproken op iets waar je part noch deel aan hebt. Daar hoor je niet voor te betalen. En het algemeen belang hier zie ik ook niet.”

Onderkant arbeidsmarkt

Het in zijn ogen onterecht neerleggen van grote financiële risico van uitval bij werkgevers in de uitzendbranche, doet volgens Lammerts de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt geen goed. “Het zijn juist uitzendbureaus die die mensen weer aan de bak helpen. Maar werkgevers in de uitzendbranche lopen door de nawerking Ziektewet zoveel risico dat zij veel voorzichtiger worden om deze mensen een flexcontract te geven, zelfs bij heel korte opdrachten. Dat kan nooit de bedoeling van de overheid zijn.”

 

Tip uitzenders: teken altijd bezwaar aan als je als werkgever te maken krijgt met een situatie van nawerking van de ZW-uitkering en WIA-uitkering. Laat controleren of de medische gegevens kloppen en win bij een claim van nawerking juridisch advies in.

Partners in Flex kan u hierbij helpen.
Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Ontvang onze nieuwsbrief

* indicates required