29
okt

0
‘Premies WGA-flex en ZW-flex baseren op ‘oude’ gevallen – dat deugt niet!’

‘Premies WGA-flex en ZW-flex baseren op ‘oude’ gevallen – dat deugt niet!’

Uitzendbureaus krijgen in de praktijk soms te maken met ‘excessieve premieverhogingen’ door flexkrachten die ziek zijn geworden voordat de Wet BeZaVa werd ingevoerd. “‘Oude’ gevallen laten meetellen, dat het klopt gewoon niet”, zegt Paul Lammerts, jurist sociale zekerheid en werkgeversadviseur namens Professionals in Flex.

Wat is er aan de hand?

Sinds 2014 betaalt de werkgever volgens de Wet BeZaVa (Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) ook voor een flexwerker die tijdens of kort na afloop van het contract in de Ziektewet en vervolgens in de WGA belandt. Dit gebeurt volgens de individueel gedifferentieerde premies WGA-flex en ZW-flex die de Belastingdienst de werkgever jaarlijks oplegt.
De overheid wil via gedifferentieerde premies werkgevers prikkelen om het ziekteverzuim van flexkrachten zoveel mogelijk in te perken. “Begrijpelijk”, vindt Lammerts. “Samen met andere maatregelen, zoals de Wet Poortwachter, is dit redelijk succesvol gebleken. Het heeft geleid tot minder instroom van arbeidsongeschikten in de WIA (Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen).”

Onrecht

Waar Lammerts wel bezwaar tegen heeft is dat ook ‘oude’ gevallen, van voor 2014, meetellen bij de berekening van die gedifferentieerde premies. “In de praktijk komt het voor dat de werkgever moet betalen voor een flexkracht die in 2010 ziek is geworden.” Maar hier schuilt een zeker onrecht volgens Lammerts. “Op het moment van ontstaan van de wet was de werkgever niet financieel verantwoordelijk en dus kun je niet na invoering ook de ’oude’ gevallen mee laten tellen. Die werkgever staat dan voor een voldongen feit. Die kon en kan hier niets aan doen.” Een treffende vergelijking: “Het is alsof je een boete krijgt voor fout parkeren, terwijl je op het moment van parkeren niet in overtreding bent, maar pas later, als de regels zijn veranderd.”
Daar komt nog bij dat die werkgever pas sinds 1 januari 2017 de keuzemogelijkheid heeft om eigenrisicodrager te worden voor de arbeidsongeschiktheid van flexkrachten (WGA-flex). “Het klopt gewoon niet”, stelt Lammerts. “Ook juridisch gezien geldt ‘geen verantwoordelijkheid zonder bevoegdheid’.”

Excessieve premieverhoging

En het gaat om grote sommen geld, weet Lammerts. “Er zijn werkgevers die vijf keer meer betalen dan de ZW-uitkering bruto kost.” Lammerts volgt het juridisch getouwtrek hierover op de voet en stelt vast dat bezwaren vanuit de markt tegen deze excessieve premie gehoor vinden in de rechtszaal. Het Gerechtshof gaf de werkgever gelijk, maar de Belastingdienst is in cassatie gegaan en het wachten is nu op het oordeel van de Hoge Raad. “Het is spannend waar die mee komt, want als de onverbindendverklaring blijft staan werkt dit door voor heel veel andere gevallen.” Daarmee is het zeker niet gezegd dat alle werkgevers teveel betaalde premie kunnen terugkrijgen. “Werkgevers die geen bezwaar hebben gemaakt, kunnen sowieso nergens op rekenen omdat de bezwaartermijn verlopen is.”

Tip: maak bezwaar

Die ZW-flex en WGA-flex premies – die samen met de WGA-vast de premie Werkhervattingskas (Whk) bepalen – raken vooral uitzendondernemers. Uitzendbureaus betalen relatief hoge premies omdat flexkrachten ook meer dan gemiddeld tot de risicogroepen behoren. Dus juist voor uitzendondernemers is van belang de juridische uitkomst van deze zaak te volgen. Lammerts hoopt dat de lasten ontstaan vóór 2014 niet meer mee zullen tellen bij de berekening van de premies. Én dat werkgevers de teveel betaalde premies zullen kunnen terugvorderen. Maar dat kan alleen als de werkgever bezwaar maakt, waarschuwt hij. “Alleen als je tijdig bezwaar maakt kun je je rechten veiligstellen.” Zijn tip: “Teken sowieso pro forma-bezwaar aan tegen de nieuwe Whk-premies die in december door de Belastingdienst worden bekendgemaakt.”

Paul Lammerts

Paul Lammerts is projectleider/jurist sociale zekerheid. Hij adviseert werkgevers in de flexbranche op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid en hij treedt op als jurist Bezwaar en Beroep voor die werkgevers. Lammerts begeeft zich dagelijks in de wereld van publieke en private uitvoerders van de Ziektewet en WGA en presenteert zich als de Ziektewet- & WIA-Wingman voor uitzendondernemers. Lammerts is maakt deel uit van het expertteam ‘Verzuim en Verzekeringen’ van Professionals in Flex. Het expertteam onderzoekt en adviseert werkgevers in de uitzendbranche op het gebied van verzuim, subsidies en verzekeringen.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of wilt u mee weten?
Neemt u dan even contact met ons op 023-8700113 of stuur een mail naar info@professionalsinflex.nl

Ontvang onze nieuwsbrief

* indicates required