02
jul

0
Wet aanpak Schijnconstructies in werking getreden

Wet aanpak Schijnconstructies in werking getreden

Per 1 juli 2015 zijn diverse bepalingen in werking getreden die onderdeel zijn van de Wet aanpak schijnconstructies. Verder zullen diverse bepalingen in werking treden per 1 januari 2016.

Minister Asscher heeft aan de Tweede Kamer toegezegd om te onderzoeken of er een uitzondering gemaakt kan worden op het inhoudingenverbod dat per 1 januari 2016 in werking treedt. De minister had toegezegd om de Tweede Kamer hierover te berichten vóór 1 juli, echter tot op heden blijft een inhoudelijke reactie uit.

Inwerkingtreding per 1 juli 2015

– De introductie van de ketenaansprakelijkheid voor het loon in het Burgerlijk Wetboek;
– De wijzigingen van de Wet op de algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;
– De wijzigingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, voor zover het de bepalingen over de openbaarmaking betreft.

Inwerkingtreding per 1 januari 2016

– De wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en in het Burgerlijk Wetboek die zien op de verplichting tot girale betaling;
– Het verbod van inhoudingen op en verrekeningen met het minimumloon;
– De eisen voor de specificatie op de loonopgave.

Nader te bepalen

Artikelen aangaande de openbaarmaking in de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet zullen op een later moment in werking treden.

Koen Withagen, partner bij Professionals in Flex

 Meer weten?

Wilt u meer informatie over de Wet Aanpak Schijnconstructies? Neem dan contact met ons op via 023-8700113, of vul onderstaand contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Ontvang onze nieuwsbrief

* indicates required