01
dec

0
Uitspraak over Whk-premie biedt kansen voor uitzendorganisaties

Uitspraak over Whk-premie biedt kansen voor uitzendorganisaties

Een recente uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam kan mogelijk grote consequenties hebben. Het Hof stelde een werkgever in het gelijk die bezwaar maakte tegen de vaststelling van de Whk-premie. Nu dit bezwaar van de werkgever als gegrond wordt gezien, geeft dit goede kansen voor werkgevers om hier ook bezwaar tegen te maken. Omdat uitzenders vaak relatief veel zieken in de ziektewet en WGA hebben, is dit voor uitzenders extra interessant.

Whk-premie

De Whk-premie wordt gebruikt voor de financiering van uitkeringen van werknemers die in de Ziektewet of de WGA belanden. Voor grotere werkgevers wordt een deel van de premie bepaald op de eigen schade-historie. Men kijkt hierbij naar de uitkeringslasten van 2 jaar geleden. Bij het berekenen en vaststellen van deze premie kunnen soms fouten worden gemaakt en het loont dus om dit te laten controleren.

Rechtzaak

Bij de rechtzaak ging het echter meer om een principieel bezwaar: mag de overheid uitkeringslasten aan u toerekenen als u daar geen invloed op kon hebben? Het Hof lijkt nu met dit bezwaar in te stemmen.  Doordat de regeling destijds is ingevoerd met onmiddellijke ingang, betekende dit dat het reeds aanwezige ziekenbestand ging meetellen voor uw premie, terwijl u daar niet van te voren rekening mee kon houden.

Is dit interessant voor u?

Deze recente ontwikkeling is interessant voor u indien u een Whk-beschikking heeft ontvangen, waaruit blijkt dat u voor 2018 een Whk-premie betaalt aan de belastingdienst. Is uw ondernemingen eigenrisicodrager voor de WGA én Ziektewet? Dan betaalt u geen premie en is het niet interessant om een bezwaar in te dienen.

Een kwestie van lange adem

De case klinkt misschien eenvoudig, maar het bezwaar maken zal naar verwachting toch een heel proces zijn. Naar aanleiding van de bezwaarschriften zal de Belastingdienst bij UWV de juiste data moeten opvragen en zal er op persoonsniveau gekeken worden en zal er nog een datum moeten worden vastgesteld voor wanneer de kosten wel terecht aan uw organisatie toegerekend kunnen worden. En daarover zal dan weer opnieuw discussie kunnen ontstaan. Het zal dan ook naar onze verwachting niet op stel en sprong geregeld zijn, maar de potentie van een kostenbeparing is interessant genoeg om hier de tijd voor te nemen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het is van belang dat tijdig bezwaar wordt ingediend met de juiste gronden. Professionals in Flex kan voor u het bezwaar verzorgen inclusief het traject daarna waarbij mogelijk een beroep, hoger beroep of correctie nodig is. Wij verzorgen deze dienstverlening op basis van no-cure-no-pay.

Meld u aan voor de Whk-check en het Whk-bezwaar via Whk-bezwaar@professionalsinflex.nl

Meer weten over Whk-regelgeving en wat dit betekent voor ondernemingen in de flexbranche? Bestel dan het boek Ondernemen in Flex van Professionals in Flex.

Geen reacties

Reageer

Ontvang onze nieuwsbrief

* indicates required