Subsidiepartner

 

20141405_SubsidiePartner_Logo

Structureel financieel voordeel door aantrekkelijke subsidies en premiekortingen

Uit onderzoek van adviesorganisatie Professionals in Flex blijkt dat veel uitzendorganisaties méér gebruik kunnen maken van allerlei subsidies en premiekortingen voor diverse groepen medewerkers. Door de ingewikkelde materie, moeizame processen en de veelvoud aan mogelijkheden laten veel bedrijven echter structureel financieel voordeel op de plank liggen. Met de verzelfstandiging van “Subsidie Partner” – voorheen een dienstverlening van Professionals in Flex – krijgt de flexbranche een eigen gespecialiseerde organisatie die zich volledig focust op het realiseren van subsidies en premiekortingen. Bovendien zorgt de onderneming voor een verankering hiervan in de bedrijfsvoering en een softwareoplossing. Deze combinatie maakt de onderneming uniek in de markt.

De Next Step in backoffice-optimalisatie van uitzendorganisaties

Voor Professionals in Flex is de verzelfstandiging van Subsidie Partner een vervolg op haar succesvolle dienstverlening van de backoffice scan, waarbij er voor vele uitzendondernemingen veel geld op loonkosten is bespaard. De mogelijkheden van subsidies en premiekortingen blijken vaak wel deels bekend, maar zijn sterk onderbenut omdat een goede waterdichte implementatie achterwege blijft. Subsidie Partner gebruikt zijn unieke toegang tot specialistische kennis en kunde om voor een organisatie méér resultaat te behalen en nieuwe bronnen aan te boren. De organisatie onderzoekt zeer diverse regelingen op landelijk en regionaal niveau.

Formule zorgt voor structureel financieel voordeel

Subsidie Partner heeft een unieke positie omdat het specialist is in de flexbranche en een totaal andere benadering kiest dan de reguliere ‘hit and go’ werkwijze. Naast de reparatie van achterstallige subsidies, biedt Subsidie Partner namelijk ook een borging in de organisatie en een unieke (optionele) eigen softwareoplossing die naadloos wordt aangesloten op de systemen en de bedrijfsvoering van de opdrachtgever. Aan de achterkant van dit systeem zorgt Subsidie Partner ervoor dat voortdurend de laatste regelingen en wetgeving worden bijgewerkt. Tevens wordt in samenwerking met zusterorganisatie Doelgroep Partner actief aansluiting gezocht bij gemeenten, zodat er méér gericht gebruik gemaakt wordt van de beschikbare doelgroepen en regelingen per gemeente. Hiermee verzekert de opdrachtgever zich van een duurzame inbedding in de bedrijfsvoering. Subsidie Partner werkt op basis van een eenmalige resultaatvergoeding.

Over Professionals in Flex

Professionals in Flex biedt advies, project- en interim-management voor uitzendondernemingen en andere ondernemingen in de flexbranche. Dit doet Professionals in Flex door het verenigen van de beste zelfstandige professionals en het continu verder verbeteren van hun netwerk en kennisniveau binnen de flexbranche. De organisatie biedt specifieke diensten rondom strategisch advies, backoffice optimalisatie, training & coaching en bemiddeling van interim professionals. Voor meer informatie zie “Subsidie Partner“.