08
aug

0
Procesoptimalisatie door Professionals in Flex

Procesoptimalisatie door Professionals in Flex

Groeit uw uitzendonderneming hard? En heeft u het tegelijkertijd het gevoel dat het op het gebied van het inrichten van werkprocessen, automatisering en efficiëncy wel beter kan? Dan blijft er waarschijnlijk geld, tijd en middelen liggen omdat de bedrijfsvoering niet optimaal is ingericht.

Professionals in Flex biedt de mogelijkheid om de verspilling in de processen van uw uitzendorganisatie op een snelle en praktische wijze te analyseren en concrete oplossingen te bieden.

Hoe werkt het?

Na een oriënterend gesprek wordt de vraag vanuit uw organisatie bepaald. Vervolgens wordt op verschillende manieren informatie verzameld; van interviews tot Brown Paper Sessies met vestigingen of afdelingen. Op basis van de vergaarde informatie wordt een concreet actieplan gemaakt. U kunt dit plan dan zelf tot uitvoer brengen, of wij nemen de regie voor de uitvoering voor onze rekening. Daarbij trainen en begeleiden we uw eigen medewerkers, zodat uw organisatie er structureel sterker van wordt.

Voorbeeld werkwijze

Meerdere klanten gingen u voor. Hieronder vindt u een voorbeeld van een recent door ons opgeleverd project, waarbij we gedurende 10 maanden (15 uur per week) een klant (omzet 100 mio+) succesvol hielpen naar de next level. Per fase hebben we enkele highlights benoemd.

Betreffende klant is afgelopen jaren sterk gegroeid, maar de werkprocessen zijn niet voldoende aangepast aan deze groei. De klant heeft behoefte aan analyse en advies van verbeterpunten in het werkproces en in het gebruik van systemen.

Fasering

1) Analysefase:

 • gesprekken met medewerkers van diverse afdelingen (staf en operatie) op diverse vestigingen en hoofdkantoor. Van directie tot backoffice.
 • lezen van strategisch plan, jaarplannen, visiedocument en verbeterdocumenten van interne werkgroepen
 • meekijken met diverse processen en medewerkers ‘in het veld’.

2) Advies en besluitvorming

 • presentatie aan de directie over gevonden knelpunten en advies welke projecten te initiëren
 • daarnaast leveren we een lijst op met “quickwins” op detailniveau met verbeter-suggesties
 • en op hoger niveau maken we ook een visievoorstel over processen in de organisatie
 • gezamenlijk met directie is een programma van verbetertrajecten(projecten) vastgesteld

3) Implementatie

 • kwartiermakerschap: per onderdeel een ‘kwartiermaker’ benoemen die de verbeterpunten voor zijn onderdeel coördineert. Overkoepelend overleg met ‘opperkwartiermaker’ vanuit Professionals in Flex.
 • Brown paper sessies per operationeel onderdeel of stafafdeling: procesfoto (IST) met knelpunten in kaart gebracht en paar weken later de SOLL sessie. Levert actielijst met verbeterpunten op die de kwartiermaker samen met team oppakt.
 • Opperkwartiermaker bewaakt en neemt organisatiebrede (met name systeem)verbeteringen mee naar verantwoordelijk directielid.
 • contact onderhouden en afstemmen met afdeling kwaliteitsmanagement
 • een interne wedstrijd organiseren om verbeterpunten in processen aan te dragen, met prijzen en jury. Ideeën worden omgezet in actie.
 • communicatie: door middel van interviews met kwartiermakers op intranet, interne mails/nieuwsbrieven en aanschuiven bij o.a. MT-overleg en directie-overleg
 • wekelijkse update van de voortgang aan de directie

4) Borging

 • voorstel maken voor borging van de ingezette verbeteringen binnen de organisatie en betreffende medewerker(s) of manager(s) inwerken/coachen
 • indien nodig en gewenst kan cultuuronderzoek en cultuurverandering ingezet worden.
 • trainingen om nieuwe vaardigheden en kennis te leren

Kunnen wij u verder helpen? 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande interesse om verder met ons te praten? Stuur dan een bericht naar reesink@professionalsinflex.nl of bel 023-8700113.

Ontvang onze nieuwsbrief

* indicates required