05
sep

1
Premiekortingen na 1 januari 2018

Premiekortingen na 1 januari 2018

Voor veel uitzendondernemingen is het voordeel van premiekortingen voor ouderen en arbeidsgehandicapten een zeer wezenlijk onderdeel om de loonkosten laag te houden en de marge te verbeteren. Voor 1 januari 2018 staan er echter enkele wezenlijke veranderingen op stapel, die flinke impact hebben op uw bedrijfsvoering. Met name 3 zaken verdienen uw aandacht voor het einde van het jaar.

Nieuwe wetgeving

In de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) zijn nieuwe begrippen gelanceerd. Het gaat hierbij niet langer over premiekortingen, maar over ‘tegemoetkomingen’ die niet langer gekoppeld zijn aan verschuldigde premies werknemersverzekeringen. We spreken voortaan dan ook over loonkostenvoordeel (LKV) voor arbeidsgehandicapten en ouderen en het lage-inkomensvoordeel (LIV).

Onderdeel van de nieuwe wetgeving is dat het maximale bedrag is verlaagd. Maar met maximaal 6000 euro voordeel per jaar per persoon is dit nog steeds heel relevant! Aan de hoogte van het bedrag kunt u uiteraard zelf niets doen. Maar er zijn drie zaken waar u voor de bedrijfsvoering wel degelijk rekening mee dient te houden.

(1) Geen terugwerkende kracht

Verreweg de belangrijkste maatregel is dat toepassing met terugwerkende kracht van een premiekorting niet langer mogelijk is. Dit houdt in dat u voor uw nieuwe medewerkers per 1 januari 2018 binnen maximaal 3 maanden de doelgroep verklaring dient op te vragen.

Hoewel het bij veel bedrijven gebruikelijk is om doelgroepverklaring meteen aan te vrafgen en te verwerken, is het zelden zo dat deze processen waterdicht zijn. Tot op heden was dit geen probleem, met een ‘reparatie-actie’ kon je immers met 5 jaar terugwerkende kracht de gemiste dossiers alsnog corrigeren. Vrijwel altijd met onverwacht grote extra besparingen als gevolg. Deze reparatie is straks niet meer mogelijk. Het is dus van extra belang om te zorgen dat er geen geval meer tussendoor glipt.

(2) Correctie niet meer met de verloning

Een andere heel wezenlijke maatregel is het moment van uitkering van het loonkostenvoordeel. Per 1 januari kunnen nieuwe doelgroepverklaringen niet langer via de verloning worden verrekend. U geeft ze wel aan via de verloning, maar het voordeel ontvangt u pas in september van het volgende kalenderjaar! Dat betekent dat dit een aardige impact kan zijn op uw liquiditeit. Als een deel van het voordeel aan de klant is doorgegeven, zult u dit zelf moeten voorfinancieren. In uw financiële planning is dit een post om rekening mee te houden.

(3) Meer verplichtingen, meer werk

Omdat u binnen 3 maanden uw dossier op orde moet hebben én er nu, in tegenstelling tot voorheen, voor vrijwel alle doelgroepen een doelgroepverklaring nodig is, zal het meer werk met zich meebrengen. Vergeet ook niet om rekening te houden met een controle van de beschikking die u in augustus gaat ontvangen. Het vraagt even tijd, maar wij voorspellen u alvast dat dit gaat lonen.

Wees op tijd

De boodschap is helder. Zorg dat u op tijd klaar staat om de loonkostenvoordelen goed uit te nutten. Gemiste voordelen kunt u straks niet meer repareren.

Heeft u vragen of wilt u zaken nog voor 1 januari schoon schip maken? Neem dan contact met ons op via. 023-8700113. Subsidie Partner is het gespecialiseerde bedrijf van Professionals in Flex voor reparatie van achterstallige premiekortingen uit het verleden of het volledig outsourcen van de processen rondom loonkostenvoordelen.

Reactie (1)

  • Moniek Lindenberg

    Goed om te weten, Arche! Bedankt!

    reply

Reageer

Ontvang onze nieuwsbrief

* indicates required