25
jul

0
Ondernemen in Flex: cao’s, pensioenen en sociale zaken

Ondernemen in Flex: cao’s, pensioenen en sociale zaken

Module 3 van het handboek Ondernemen in Flex staat in het teken van cao’s, pensioenen en algemene voorwaarden. In dit artikel bespreken we een aantal belangrijke afwijkingen in (cao) wet- en regelgeving tussen de flexbranche en ‘reguliere’ arbeidsmarkt.

Zoals vele zaken in de flexbranche, geldt ook voor de (cao) wet- en regelgeving dat ze niet statisch is en dat ze voortdurend onderhevig is aan veranderingen in de markt, de economie, politiek en andere relevante (externe) zaken.

Voor u als flexondernemer betekent dit dat u continu op de hoogte moet blijven van de ontwikkelingen en veranderingen. Daarnaast zijn wijzigingen in het regulier arbeidsrecht niet altijd gelijk aan wijzigingen voor de flexbranche. Zo kunnen er in een cao afspraken worden vastgelegd voor tijdelijke arbeidskrachten die afwijken van het reguliere arbeidsrecht.  Maar ook in de cao’s voor uitzendkrachten, zoals de ABU- en de NBBU-cao, zijn er afwijkende afspraken gemaakt.

CAO voor Uitzendkrachten

De belangrijkste afwijking in de CAO voor Uitzendkrachten is de flexibiliteit in het Periode- en Ketensysteem, voor de uitzendbranche is het Fasesysteem van toepassing. In de Wet werk en zekerheid (Wwz) is in juli 2015 het Periode- en Ketensysteem aangepast. In plaats van 3 jaar flexibiliteit is dit veranderd naar 2 jaar. In deze 2 jaar heeft de werkgever de mogelijkheid om maximaal 3 tijdelijke overeenkomsten aan te bieden. In de cao voor uitzendkrachten is deze flexibiliteit juist vergroot van 3,5 jaar naar 5 jaar. Binnen deze 5 jaar is het mogelijk om meerdere tijdelijke overeenkomsten aan te bieden.

Als ondernemer geeft deze ruimte in flexibele contracten u uiteraard vele mogelijkheden, echter er zijn ook ‘spelregels’ in de Wwz die eveneens van toepassing zijn op uitzenders zoals bijvoorbeeld de Transitievergoeding en gelijke beloning, equal pay, ofwel de Inlenersbeloning.

Helaas horen wij bij Professionals in Flex naast alle mogelijkheden die de flexbranche biedt ook wel geluiden van ondernemers dat bepaalde wet- en regelgeving hen ‘beperken’ of voorzichtig maken.

De meest voorkomende voorbeelden daarvan zijn de ‘angst’ voor de transitievergoeding en ‘angst’  voor onjuiste beloningen bij de Inlenersbeloning.

Eerst het ‘slechte’ nieuws, het kost meer inspanning om de overeenkomsten voor flexibele inzet goed, professioneel en juridisch correct te regelen. Cao’s zijn, net als wetgeving, niet statisch. Dit vraagt dan ook om continue aandacht. En ook de Transitievergoeding, ontslagvergoeding voor werknemers die 24 maanden of langer voor dezelfde juridisch werkgever hebben gewerkt en waarbij de overeenkomst niet kan worden voortgezet, is van toepassing voor flexkrachten en kan dus geld kosten.

Echter, het ‘goede’ nieuws, wanneer u als ondernemer denkt in oplossingen, met uw opdrachtgever het gesprek aangaat welke ondersteuning de opdrachtgever op zowel korte als langere termijn wenselijk vindt, kunt u juist als flexondernemer het verschil maken voor de reguliere opdrachtgever.

En belangrijker, is flexibiliteit, meedenken, oplossingsgericht zijn niet het uitdagende aan werken in de flexbranche?! Volgens mij is dit juist de charme van het flexvak en de passie van veel flexondernemers.

Professionals in Flex kan u uiteraard ondersteunen bij het up-to-date houden van uw kennis over bijvoorbeeld wet- en regelgeving.  Naast ons handboek Ondernemen in Flex en onze Visie op Flex publicaties, verzorgen wij ook kennisworkshops op maat.

Naast kennis is ook creativiteit nodig om oplossingsgericht te zijn voor uw opdrachtgevers, sales kansen creëren, zien en benutten is immers van essentieel belang. Sparringsessies en de Sales Boost van Professionals in Flex kunnen u hierbij inspireren om onderscheidend te kunnen zijn.

Tip aan flexondernemers: blijf op de hoogte van de ontwikkelen en veranderingen in de markt. Maar vooral: denk in mogelijkheden en oplossingen, want die zijn er genoeg!

Esther van Nierop, Partner Professionals in Flex

Team Training & Coaching

Ontvang onze nieuwsbrief

* indicates required