Köster Advocaten

NaamloosKöster advocaten is gespecialiseerd in diverse rechtsgebieden. Met name voor ondernemers heeft Köster advocaten veel expertise op een aantal relevante zakelijke disciplines: ondernemingsrecht en vennootschapsrecht, arbeidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, faillissementsrecht, intellectueel eigendomsrecht, mededingingsrecht en vastgoedrecht.

Specifiek voor de uitzendbranche heeft Köster advocaten een praktijkgroep die zich expliciet richt op uitzendrecht. Vraagstukken omtrent gelijke behandeling, toepassing van een uitzend- of andere cao, pensioenregelingen en sectorfondsen zijn voor de uitzender aan de orde van de dag. Köster advocaten kan u daarbij ondersteunen en helpen u deze complexe materie te vertalen naar eenvoudige oplossingen, zowel op collectief als individueel niveau. Voor meer informatie over de praktijkgroep uitzendrecht van Köster advocaten kunt u hier terecht. Köster advocaten is mede-uitgever van het boek Ondernemen in Flex.