03
sep

0
Is uw werkkapitaal op orde?

Is uw werkkapitaal op orde?

Het belang van werkkapitaal-management

Naast alle aandacht voor klanten, flexkrachten en omzetontwikkeling is bewust sturen op cashflow een belangrijke pijler voor de onderneming.  Immers, waarom zou u rente betalen terwijl u over voldoende liquide middelen kunt beschikken? Maar waarschijnlijk belangrijker is dat u zonder voldoende cash niet kunt groeien. Sterker nog, ondernemingen kunnen failliet gaan aan de eigen groei. Zeker in de flexbranche is dit een realistisch scenario. Het is daarom een belangrijk onderwerp voor de hele directie van de onderneming, en niet uitsluitend voor de financieel manager.

Werkkapitaal: Het verschil tussen vlottende activa (vorderingen op korte termijn) en vlottende passiva (crediteuren en kortlopende schulden) wordt het werkkapitaal genoemd. Werkkapitaal is nodig om aan de dagelijkse verplichtingen te voldoen. Daarbij moet gedacht worden aan het uitbetalen van leveranciers, het uitkeren van salarissen en, niet in de laatste plaats, het afdragen van loonheffingen. De twee belangrijkste geldstromen, verloning en facturering, hebben in de flexbranche een dusdanige omvang dat een gestructureerd werkkapitaalmanagement dan ook van groot belang is.

Een goede liquiditeitsplanning, het in de hand houden van alle stappen in het ‘contract to cash proces’ en niet te vergeten een strak crediteurenproces, is van essentieel belang voor uw werkkapitaal. Een goed voorbeeld is  de jaarlijkse uitbetaling van de reserveringen voor vakantiedagen en vakantietoeslag. Seizoenspatronen hebben daarnaast in de flexbranche altijd grote gevolgen op de ontwikkeling van de cash positie. Ook niet te vergeten, de financiering van de week-, periode- en maandverloning van de flexkrachten. Is hiervoor uw cashpositie afdoende? De facturering, en dus ook de betaling van de factuur, volgt immers over het algemeen altijd daarna.

Is uw werkkapitaal-management op orde?

U kijkt graag vooruit en voorkomt verrassingen? Dat geldt dan zeker ook voor uw werkkapitaal. Om een inzicht te krijgen of u ‘in control’ bent, kunt u de volgende vragen beantwoorden:

  1. Heeft u schriftelijke contractafspraken met de klanten en zijn deze in het factureringssysteem vastgelegd?
  2. Zijn de afgesproken (verlengde) betalingstermijnen intern afgestemd en zijn de consequenties voor uw liquiditeitsplannning onderzocht?
  3. Is de tijdspanne tussen verloning van de flexkracht en de uitgaande factuur naar de klant maximaal 1 dag?
  4. Is er aandacht voor de kwaliteit van de verzonden factuur en de omvang van het aantal creditfacturen?
  5. Is er inzicht in de omvang van de disputen, de snelheid waarmee deze opgelost worden en de kwaliteit van het debiteurenbeheer?
  6. Worden binnenkomende betalingen tijdig en juist verwerkt?
  7. Worden betalingsafspraken gemaakt met de crediteuren en worden de afgesproken betalingstermijnen nageleefd?
  8. Worden facturen tijdig geautoriseerd?

Bovenstaande vragen kunnen een eerste handvat geven voor de beoordeling van de kwaliteit van uw werkkapitaal-management. Na een eerste inventarisatie kunt u (aangescherpte) doelen vaststellen en hierop gaan sturen. Een actief beleid gaat u dan snel zorgen én geld besparen.

Werkkapitaalmanagement: een continu proces

Goed werkkapitaalmanagement is zeker geen proces wat eenmalig aandacht vraagt. Het is verstandig om de uitgangspunten en doelstellingen eenmaal goed te formuleren en vervolgens te implementeren in de organisatie. En daarna begint het pas echt. Werkkapitaalmanagement is (én blijft) een dagelijkse bezigheid in uw onderneming. 

Kunnen wij u helpen met de implementatie van gedegen werkkapitaal management? Neem dan contact op met Professionals in Flex via 023-8700113 of reesink@professionalsinflex.nl

 

Kees Levisson

Ontvang onze nieuwsbrief

* indicates required