20
jan

0
Geen wettelijke basis voor maximum inhoudingen of verrekeningen in minimumloon

Geen wettelijke basis voor maximum inhoudingen of verrekeningen in minimumloon

Bij de handhaving van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag controleert de Inspectie SZW sinds augustus 2011 ook op maximum verrekeningen en inhoudingen van huisvestingskosten en van de zorgverzekeringspremie. Dit is destijds in een persbericht aangekondigd, maar is nooit vastgelegd in een beleidsregel of in een andere vorm van regelgeving. De rechtbank in Den Haag heeft recentelijk geoordeeld dat er geen wettelijke basis is voor dit handhavingsbeleid.

Huidig handhavingsbeleid ten aanzien van inhoudingen en verrekeningen
De Inspectie SZW controleert bij de handhaving van het wettelijk minimumloon momenteel op onderstaande normen:

  • De werkgever mag maximaal 20 procent van het fulltime WML-loon of het fulltime WML- jeugdloon aan huisvestingskosten (huur, water- en energiekosten) verrekenen;
  • De werkgever mag maximaal 10 procent van het fulltime WML-loon aan zorgverzekeringspremie verrekenen.

Inhoudingen of verrekeningen voor andere kosten dan huisvestings- of zorgverzekeringskosten die leiden tot een betaling onder het minimumloon zijn conform het handhavingsbeleid niet toegestaan. Een inhouding van maximaal 10 procent van het fulltime WML-loon voor de zorgverzekering is in de praktijk nooit een probleem gebleken voor uitzendondernemingen. De handhaving treft echter wel veel uitzendondernemingen die werken met buitenlandse uitzendkrachten voor wie huisvesting wordt georganiseerd. In de branche is het immers gebruikelijk dat een inhouding op het loon wordt gedaan ter dekking van de kosten van huisvesting. Omdat de kosten van huisvesting per regio sterk uiteen lopen blijkt in de praktijk dat de grens van 20 procent lang niet altijd dekkend is om de huisvestingskosten te betalen. Een ander probleem doet zich voor bij jonge uitzendkrachten. Huisvestingskosten zijn gebaseerd op de kwaliteit en de locatie van de huisvesting en niet op de leeftijd van de bewoner. De grens van 20 procent geldt echter over het <em>minimumjeugdloon</em> waardoor de mogelijkheid tot inhouding verder wordt beperkt.

Betaling boven het minimumloon
De Inspectie SZW controleert alleen het minimumloon. Salarissen boven het minimumloon blijven buiten beschouwing. Uitzendondernemingen die ruim boven het minimumloon betalen, hebben daardoor weinig last van het handhavingsbeleid. Ook blijven de reserveringen voor kort verzuim, vakantiebijslag, feestdagen en bovenwettelijke vakantiedagen buiten beschouwing, zo bleek uit een recente controle. Voorwaarde daarvoor is wel dat deze direct (wekelijks of vier-wekelijks) bij het loon worden uitbetaald. Gebeurt dat niet, dan is de ruimte beperkt tot 20 procent van het minimumloon of van het minimumjeugdloon.

Uitspraak en gevolg voor handhandhavingsbeleid
Ondanks de recente uitspraak die oordeelt dat de controle van inhoudingen of verrekeningen gebaseerd op bovengenoemde percentages geen wettelijke basis heeft, ligt het niet in de lijn der verwachtingen dat de controle door de Inspectie wordt gestaakt. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vertegenwoordigende partij namens de Inspectie SZW in deze zaak, heeft aangekondigd tegen de uitspraak in beroep te gaan. Indien het ministerie in hoger beroep gelijk krijgt, zal het handhavingsbeleid in de huidige vorm worden voortgezet. Het ministerie ontwikkelt bovendien nieuwe wetgeving die schijnconstructies moet tegengaan. Het beperken van (exorbitante) inhoudingen en verrekeningen is daarbij een aandachtspunt. Mocht het beroep tegen deze uitspraak falen, dan zal de Inspectie SZW naar verwachting nieuw beleid ten aanzien van inhoudingen en verrekenen verankeren in wet- en regelgeving waaraan de rechter inhoudingen en verrekeningen kan toetsen. Wordt het beleid straks ook werkelijk in een beleidsregel of andersoortige regelgeving gegoten in plaats van in een persbericht, dan zal een volgend vonnis er naar verwachting heel anders uitzien.

Koen Withagen, associate bij Professionals in Flex.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact met ons op via het onderstaand contactformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Ontvang onze nieuwsbrief

* indicates required