23
aug

0
Financiële Planning en de kostprijs: Werkkapitaalmanagement (2)

Financiële Planning en de kostprijs: Werkkapitaalmanagement (2)

Werkkapitaalmanagement: Implementatie in uw onderneming

In het eerste artikel rondom de Financiële Planning en de Kostprijs is ingegaan op de liquiditeitsplanning en werkkapitaalmanagement. Hierbij is besproken wat werkkapitaalmanagement inhoudt, en wat de belangrijkste aandachtspunten voor uw onderneming zijn. In dit tweede artikel behandelen we een aantal oplossingen waarmee u werkkapitaalmanagement in uw onderneming kunt implementeren.

Werkkapitaalmanagement: een continu proces

Zoals gezegd is goed werkkapitaalmanagement geen proces wat eenmalig aandacht vraagt. Het is verstandig om de uitgangspunten eenmaal goed te formuleren en vervolgens te implementeren in de organisatie. Het zal duidelijk zijn dat het daarna pas begint: bovengenoemde aandachtgebieden zijn namelijk voortdurend onder invloed van externe ontwikkelingen; zowel van leveranciers als van uw klanten. Helaas verliest u weleens klanten, maar aan de andere kant verwerft u ook klanten. Misschien moet u om deze klant te verwerven akkoord gaan met een betalingstermijn van 60 dagen of langer en wat zijn dan de consequenties voor de cashpositie? Kortom, het is een dagelijkse bezigheid om te beheersen en te sturen zowel binnen uw eigen organisatie als met betrekking tot de externe partijen (klanten en leveranciers).

Managementrapportage

Naast het opstellen van een liquiditeitsplanning heeft u een rapportage nodig waarop u alle componenten inzichtelijk hebt waarop u wenst te sturen. Het zijn de componenten die er voor u toedoen en waarop u concreet kunt sturen. Voorbeelden hiervan zijn: de cashprognose monitoren ten opzichte van de werkelijke cashpositie, de debiteuren- en crediteurenpositie plus de ontwikkeling hiervan, etc. Het heeft de voorkeur om dagelijks een beperkt aantal gegevens te ontvangen in plaats van meerdere pagina’s detailinformatie die niet oproepen tot actie. Het is hierbij van belang dat de informatie dagelijks/wekelijks bij wordt gehouden door de verantwoordelijke afdelingen (vb. afdeling debiteurenbeheer en de crediteurenafdeling). En dat genoemde informatie ook gedeeld wordt met de interne stakeholders. Daar waar nodig kan men, op basis van de rapportage, afdelingen aanspreken op hun performance.

Uitbesteden als onderdeel van goed werkkapitaalmanagement

Naast het optimaliseren van het werkkapitaal kan het wenselijk zijn om structureel de financieringsbehoefte en -structuur van uw onderneming hierop aan te passen. Daarbij moet gedacht worden aan verschillende vormen van factoring of aan een minder bekende invulling op basis van supply chain finance.  Wat is het verschil zult u zich afvragen?

De overeenkomst tussen beide financieringsmethoden is dat ze allebei de mogelijkheid bieden aan leveranciers om de vordering op hun klanten (debiteuren) te verkopen aan een bank voordat de overeengekomen betalingstermijn met de klant is verstreken. Bij factoring neemt de leverancier  het initiatief  om tot factoring over te gaan. Bij supply chain finance staat daarentegen de kopende partij, de opdrachtgever, centraal. Het initiatief tot het aanbieden van supply chain finance komt dan van de opdrachtgever

De kosten voor supply chain finance zijn ook aanzienlijk lager dan die voor factoring. Financiële instellingen, zoals een bank, bieden in principe alleen financieel gezonde ondernemingen de mogelijkheid om als kopende partij een supply chain finance programma aan te bieden. De bank weet op voorhand dat er geen of een zeer beperkt kredietrisico is.

Daarnaast kan er als onderdeel van het optimalisatieproces gekozen worden om verschillende backoffice activiteiten uit te besteden (ofwel outsourcen). Wanneer na onderzoek blijkt dat processen, op basis van bijvoorbeeld omvang van de organisatie en/of ongewenste investeringen in de personele bezetting, niet eenvoudig structureel te verbeteren zijn dan kan outsourcing een goede oplossing zijn. Hierbij moet gedacht worden aan het uitbesteden van: het factureringsproces, het debiteurenbeheer, etc. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat u geen processen gaat outsourcen die intern niet op orde zijn!

Kees Levisson, Associate Professionals in Flex

Meer weten?

Wilt u meer informatie over een goed werkkapitaalmanagement in uw onderneming? Of heeft u naar aanleiding van dit artikel een andere vraag rondom financieel management? Neem dan gerust contact met ons op via 023-8700113, of vul onderstaand contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  Ontvang onze nieuwsbrief

  * indicates required