DossierMeester

DossierMeester_v2 72dpi

Professionals in Flex beschikt over een groot netwerk van zelfstandig professionals met eigen expertise en ervaring in een specifiek vakgebied. Hierdoor kan Professionals in Flex voorzien in advies en ondersteuning voor zeer uiteenlopende vraagstukken van flexondernemers.

Daarnaast werkt Professionals in Flex samen met diverse business partners, zoals Dossiermeester. Indien er in ons netwerk geen professional beschikbaar is om een specifiek vraagstuk te beantwoorden, kan Professionals in Flex advies inwinnen bij haar business partners. Op deze manier wordt er vanuit meerdere expertisegebieden naar de complexere vraagstukken gekeken. Business partner Dossiermeester heeft veel kennis en ervaring op het gebied van de wet- en regelgeving rondom verzuim en eigenrisicodragerschap, zoals de Ziektewet en WGA.