27
nov

0
Compliance Partner

Compliance Partner

U heeft als uitzendbureau te maken met diverse complexe regelingen. Zowel wat betreft wetgeving als CAO-regelgeving zijn er diverse zaken om rekening mee te houden voor het opstellen van uw juridische documenten. Voer voor specialisten dus én een niet te onderschatten belang van uw organisatie. Om te toetsen of u als uitzendondernemer de CAO correct toepast, voert de SNCU regelmatig controles uit. Wanneer blijkt dat u de cao’s niet correct toepast, kan dit leiden tot boetes die hoog op kunnen lopen.

Uitzendondernemers zijn daarnaast vanaf 1 april 2015 verplicht om vanaf dag één de inlenersbeloning toe te passen. U doet er verstandig aan zich deze materie goed eigen te maken. In de praktijk blijkt dat de inlenersbeloning vaak onjuist wordt toegepast, wat u op hoge

Wat kan Professionals in Flex voor u betekenen?

Compliance Partner, onderdeel van Professionals in Flex, biedt specifieke dienstverlening aan rondom de correcte toepassing van CAO regelgeving en de correctie toepassing van de Inlenersbeloning. Wij beschikken over cao-experts die ook hen ervaringen hebben opgedaan bij de SNCU. Hierdoor hebben zij ruime kennis en ervaring op het gebied van de correcte toepassing van verschillende cao’s, zoals de ABU- en de NBBU cao. Daarnaast biedt Professionals in Flex ondersteuning  bij SNCU screening. Professionals in Flex kan u ondersteunen in het wegnemen van deze onjuistheden en risico’s zodat u voorkomt dat u in een later stadium op uw vingers wordt getikt en mogelijke boetes moet betalen. Door middel van onze audits brengen we, op basis van een selectieve steekproef, in kaart of u de CAO of Inlenersbeloning correct toepast. Hierbij geven wij tevens aan waar een mogelijk risico ligt voor uw onderneming, en op welke wijze u CAO en Inlenersbeloning correct kunt toepassen.

Wilt u meer lezen over CAO wet- en regelgeving, SNCU-trajecten en de Inlenersbeloning? Op deze pagina vindt u onze publicaties over deze onderwerpen.

Ontvang onze nieuwsbrief

* indicates required