18
jul

0
Modernisering Ziektewet: Nederland ontwaakt

Modernisering Ziektewet: Nederland ontwaakt

Wordt Nederland wakker? De nieuwe wetgeving maakt het mogelijk om convenanten af te sluiten met UWV. De uitzendbranche sloot als eerste zo’n convenant, waarbij UWV alle vangnetters met benutbare mogelijkheden voor bemiddeling weer aanbiedt aan de laatste uitzendwerkgever. Nu is er ook een convenant bedacht voor alle branches. Opmerkelijk plan Onlangs publiceerde de AWVN hiervoor […]

20
mrt

0
Wet Bezava: grote gevolgen voor de uitzendbranche

Wet Bezava: grote gevolgen voor de uitzendbranche

Wat zijn de gevolgen van de Wet Bezava voor de uitzendbranche? “Werkgevers in en buiten de uitzendbranche zijn nog onvoldoende gealarmeerd over het effect van de invoering van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters” Van sectorale naar individuele verzuimbegeleiding De Wet Bezava confronteert de uitzendbranche in de komende jaren met de noodzaak van een […]

20
mrt

0
Welke impact heeft Wet Beperking Ziekteverzuim?

Welke impact heeft Wet Beperking Ziekteverzuim?

Op 1-1-2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Bezava) in werking getreden. Dat betekent dat werkgevers meer dan nu geconfronteerd gaan worden met de financiële gevolgen van het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van hun (voormalige) werknemers, o.a. door middel van een – volledige of gedeeltelijke – differentiatie van de premie ZW en WGA. Ook […]

06
jul

0
Re-integratiebonus en andere prikkels

Re-integratiebonus en andere prikkels

De uitzendbranche staat goed bekend als ‘stepping stone’ voor diverse doelgroepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het mooie hiervan is dat dit vaak onbewust gebeurt door de uitzenders. Men is immers bezig met het vervullen van vacatures en niet zo zeer met het ‘plaatsen van doelgroepers’. Prima, natuurlijk. Maar de keerzijde hiervan is […]

22
mei

0
Ziekteverzuim: een kostbare zaak

Ziekteverzuim: een kostbare zaak

‘Ziek is ziek’ is lange tijd de heersende opvatting geweest en daarmee werd het zogenaamde medische model omarmd: de arts bepaalt als (enige) deskundige wie wel of niet ziek is. En in het verlengde daarvan wie wel en wie niet in staat is om te werken. Het leidde tot volle wachtkamers en een hoog verzuim, versterkt […]

13
feb

0
Wijzigingen ziektewet dwingen tot bedachtzame keuze ERD

Wijzigingen ziektewet dwingen tot bedachtzame keuze ERD

Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Via de Ziektewet (ZW, ook wel ‘vangnet’ genoemd) krijgen werknemers zonder contract een tijdelijk inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Als u geen eigenrisicodrager voor de ZW bent, worden de ZW-uitkeringen betaald vanuit het sectorfonds. Een deel van de door u betaalde sectorpremie wordt dan gebruikt om deze uitkeringen te financieren. […]

Pagina 6 v/d 7

Ontvang onze nieuwsbrief

* indicates required