10
mrt

0
Verzuimbeleid in de praktijk van de uitzendbranche

Verzuimbeleid in de praktijk van de uitzendbranche

Ziekteverzuim. Iedere werkgever in de uitzendbranche krijgt er mee te maken. Het bijbehorende financiële risico is aanzienlijk. Sinds 2004 moeten werkgevers twee jaar lang 70 procent van het loon van langdurig zieke werknemers met een vast dienstverband doorbetalen. Bij voortdurende (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid zijn de financiële lasten ook de daarop volgende tien jaar voor de werkgever. […]

04
nov

0
Een verzuim van 1,5%? Kan dat?

Een verzuim van 1,5%? Kan dat?

Een zenuwachtige jongeman wilde mij dringend spreken. Het bleek een student arbeidshygiëne te zijn, bezig met zijn afstudeeropdracht. Alle studiejaren had hij met glans doorlopen, de afstudeeropdracht moest daarvan een mooi sluitstuk worden, het toefje op de taart. Maar dat pakte anders uit dan hij dacht. Theorie en praktijk, hoe verschillend kunnen deze werelden zijn. […]

19
okt

0
De Wet BeZaVa: een kans voor de uitzendbureaus

De Wet BeZaVa: een kans voor de uitzendbureaus

Met ingang van 1 januari 2014 worden werkgevers in de uitzendbranche als gevolg van nieuwe wetgeving rond het ziekteverzuim van vangnetters, geprikkeld om een stevig verzuimbeleid op de kaart te zetten. Voor wie die uitdaging aangaat, kan de nieuwe wet financieel voordeel opleveren. De nieuwe wet Bezava Op 1 januari 2013 is de nieuwe wet […]

16
okt

0
Wet Beperking Ziektewet en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

Wet Beperking Ziektewet en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

Jaco Coster schrijft regelmatig publicaties, columns en opiniestukken over de veranderingen in de ziektewet en aanpalende ondewerpen zoals wajong, arbeidsongeschiktheid en wet verbetering poortwachter. Als kennisautoriteit in de flexbranche vindt Professionals in Flex het dan ook erg leuk als we ergens als bron genoemd worden. Artikel in Pay for People Magazine Backoffice-organisatie Pay for People, […]

09
okt

0
Participeren, wat krijgen we nou?

Participeren, wat krijgen we nou?

‘Als u zegt dat ik nog kan werken, zegt u dan ook maar waar ik kan beginnen.’ ‘Dan moet u mij maar eens uitleggen hoe ik aan voldoende inkomen kom.’ Het zijn opmerkingen die ik vroeger als arbeidsdeskundige veelvuldig moest aanhoren en die zo kenmerkend zijn voor burgers die gewend zijn aan de verzorging door […]

05
aug

0
Bent u een Wajonger?

Bent u een Wajonger?

Die vraag wilde werkgever J. aan zijn sollicitanten stellen. En met een goede reden. Het was hem namelijk niet ontgaan uit allerlei krantenberichten dat er inmiddels zo’n 220.000 Wajongers waren. En dat die Wajongers ondanks – en soms zelfs dankzij – hun handicap, vaak heel bijzondere kwaliteiten hebben en desondanks toch niet makkelijk een passende […]

Pagina 5 v/d 7

Ontvang onze nieuwsbrief

* indicates required