10
dec

0
Toepassing regeling extraterritoriale kosten steeds lastiger

Toepassing regeling extraterritoriale kosten steeds lastiger

Uitzendbureaus met buitenlandse werknemers in dienst kunnen geld besparen en tegelijkertijd het nettoloon van hun uitzendkrachten verhogen, dankzij een regeling met de Belastingdienst. Eind 2010 hebben de brancheverenigingen ABU, NBBU en VIA een convenant gesloten met de Belastingdienst voor de vergoeding van extraterritoriale kosten. In deze regeling is vastgelegd dat kosten voor dubbele huisvesting, vervoer […]

11
sep

0
De strijd tegen malafiditeit als ambitie en uitdaging

De strijd tegen malafiditeit als ambitie en uitdaging

Sinds juli 2012 geldt er een wettelijke registratieplicht voor ondernemingen die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen (uitzenden, detacheren, payrollen). Naast de wettelijke registratieplicht is er na jaren ook een akkoord bereikt tussen politiek, ministeries, werkgevers- en werknemersorganisaties en stichtingen zoals SNA en SNCU om te komen tot disculpatie (vrijwaring) van de inlenersaansprakelijkheid van opdrachtgevers die […]

24
mei

0
Uitzendbranche gecriminaliseerd?

Uitzendbranche gecriminaliseerd?

Recentelijk heeft het kabinet een pakket aan maatregelen aangekondigd om problemen rondom de arbeidsmigratie uit met name Midden- en Oost-Europese (MOE-) landen de komende periode te reguleren. De maatregelen hebben betrekking op voorlichting, registratie, werk en arbeidsregels, bijstand, huisvesting, inburgering en terugkeer. Hoe effectief en compleet zijn de maatregelen voor wat betref werk, handhaving en […]

Pagina 2 v/d 2

Ontvang onze nieuwsbrief

* indicates required