01
dec

0
Inhoudingenverbod uitgesteld

Inhoudingenverbod uitgesteld

Per brief heeft Minister Asscher laten weten dat het verbod op inhoudingen en verrekeningen bij koninklijk besluit zal worden uitgesteld tot 1 juli 2016. De verplichting dat het minimumloon giraal moet worden betaald gaat in per 1 januari 2016. De girale betaling van het minimumloon laat onverlet de bevoegdheid van de werknemer om een volmacht […]

02
jul

0
Wet aanpak Schijnconstructies in werking getreden

Wet aanpak Schijnconstructies in werking getreden

Per 1 juli 2015 zijn diverse bepalingen in werking getreden die onderdeel zijn van de Wet aanpak schijnconstructies. Verder zullen diverse bepalingen in werking treden per 1 januari 2016. Minister Asscher heeft aan de Tweede Kamer toegezegd om te onderzoeken of er een uitzondering gemaakt kan worden op het inhoudingenverbod dat per 1 januari 2016 […]

24
sep

0
Wet Aanpak Schijnconstructies raakt ook bonafide deel uitzendbranche

Wet Aanpak Schijnconstructies raakt ook bonafide deel uitzendbranche

Onlangs is het voorstel voor de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) voor advies verzonden naar de Raad van State. In dit wetsvoorstel staan maatregelen beschreven die ten doel hebben eerlijke concurrentie en correcte loonbetalingen te bevorderen. Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van het sociaal akkoord tussen werkgevers, werknemers en de overheid. Sommige van de voorgestelde maatregelen […]

20
jan

0
Geen wettelijke basis voor maximum inhoudingen of verrekeningen in minimumloon

Geen wettelijke basis voor maximum inhoudingen of verrekeningen in minimumloon

Bij de handhaving van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslagĀ controleert de Inspectie SZW sinds augustus 2011 ook op maximum verrekeningen en inhoudingen van huisvestingskosten en van de zorgverzekeringspremie. Dit is destijds in een persbericht aangekondigd, maar is nooit vastgelegd in een beleidsregel of in een andere vorm van regelgeving. De rechtbank in Den Haag heeft recentelijk […]

Pagina 1 v/d 2

Ontvang onze nieuwsbrief

* indicates required