25
sep

0
Cao-analyse op maat

Cao-analyse op maat

De inlenersbeloning is sinds 30 maart 2015 ook voor ABU-leden van toepassing vanaf dag 1, behoudens de uitzonderingsgroepen waarvoor het ABU-loongebouw geldt. Deze wijziging in de cao leidt, ook bij NBBU-leden, tot veel vragen. Voor een juiste toepassing van de inlenersbeloning biedt Professionals in Flex in samenwerking met Köster Advocaten cao-analyses op maat aan. Hierin […]

22
sep

0
Gevolgen AVV-loze periode CAO voor Uitzendkrachten

Gevolgen AVV-loze periode CAO voor Uitzendkrachten

Op 17 september liep de algemeenverbindendverklaring van de CAO voor Uitzendkrachten af. Dit betekent dat er een AVV-loze periode aanbreekt, totdat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de CAO opnieuw algemeen verbindend verklaart. Het aflopen van de AVV heeft alleen gevolgen voor de uitzendbureaus die geen lid zijn van de ABU of NBBU. Dit […]

10
jun

0
Whitepaper: wijzigingen Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid (Wwz) is een veelbesproken onderwerp in zowel de politiek als bij ondernemers en werkgevers Bij Professionals in Flex spreken we dagelijks ondernemers met vragen, onduidelijkheden en twijfels over de Wwz. Bijvoorbeeld over de gevolgen van deze wet. Maar ook over welke veranderingen wél of juist niet van toepassing zijn op […]

24
sep

0
Wet Aanpak Schijnconstructies raakt ook bonafide deel uitzendbranche

Wet Aanpak Schijnconstructies raakt ook bonafide deel uitzendbranche

Onlangs is het voorstel voor de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) voor advies verzonden naar de Raad van State. In dit wetsvoorstel staan maatregelen beschreven die ten doel hebben eerlijke concurrentie en correcte loonbetalingen te bevorderen. Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van het sociaal akkoord tussen werkgevers, werknemers en de overheid. Sommige van de voorgestelde maatregelen […]

Pagina 3 v/d 4

Ontvang onze nieuwsbrief

* indicates required