08
okt

0
Is jouw backoffice up to date?

Is jouw backoffice up to date?

Is jouw backoffice zo ingericht dat je voldoet aan alle actuele wet- en regelgeving? Welke uitzendondernemer durft daar volmondig ‘ja’ op te antwoorden? Niet iedereen, zo blijkt uit de groeiende vraag naar ondersteuning die Paul Verdiesen dagelijks krijgt. Als backoffice-specialist bij Professionals in Flex geeft hij deze uitzendbureaus de support die zij nodig hebben. Verdiesen ziet het belang van een goede backoffice alleen maar groter worden

De backoffice is onontbeerlijk voor elk uitzendbureau. Dat dit goed geautomatiseerd verloopt, klinkt vanzelfsprekend. Toch valt dit, vooral bij kleinere uitzendbureaus in de praktijk wel tegen, volgens Verdiesen. “Dat begint al bij de urenregistratie. Het blijkt bijvoorbeeld toch nog altijd moeilijk uren elektronisch in het systeem te krijgen. Daar zit vaak nog veel papier tussen. Het ontbreekt vaak aan een koppeling tussen systemen van de inlener en het uitzendbureau, waardoor bestanden eerst moeten worden bewerkt voordat die verwerkt kunnen worden. Tegenwoordig zou je toch verwachten dat er goede uitwisseling moet zijn, maar op dat gebied kan er nog veel worden verbeterd. Daar is nog geen standaard voor.”
En dat terwijl een goed werkende backoffice de basis is voor bijvoorbeeld het berekenen van de opbouw van de kostprijs. Verdiesen: “Vroeger zat dat nog wel lucht in, maar tegenwoordig wordt transparantie vereist en moet je als uitzendbureau ieder element van die kostprijs kunnen benoemen. Daarvoor ben je dus afhankelijk van je backoffice.”

Scherpere controles

Een goede backoffice wordt dus steeds belangrijker. Al was het maar omdat de SNCU-controles (op naleving van de CAO) steeds scherper worden en de controlerende instanties voor het SNA-keurmerk (eisen met betrekking tot personeel- en loonadministratie) steeds meer op details letten. Het urenbriefje moet exact aantonen dat er op een juiste manier is verloond, BTW is verrekend en belastingen en premies correct zijn afgedragen.
“Uitzendbureaus hebben dan ook steeds meer behoefte aan informatie om te weten of de output van hun backoffice voldoet aan de actuele wet- en regelgeving”, stelt Verdiesen vast. Is ons systeem nog op orde? Is het op de juiste manier ingericht? Hebben wij wel alle kennis in huis? – dat zijn de vragen waarmee uitzendbureaus steeds vaker bij Professionals in Flex terechtkomen.

Online support/helpdesk

Omdat er meer vraag naar support is, is men bij Professionals in Flex op het idee gekomen een globale scan voor de backoffice aan uitzendbureaus aan te bieden. Verdiesen: “Je moet dat zien als een soort abonnement, waarbij we twee keer per jaar langskomen om alles door te lichten en/of online support bieden.” Uitgangspunt daarbij is volgens Verdiesen dat het uitzendbureau er zeker van kan zijn dat hij in de backoffice alles goed heeft ingevoerd en volledig up to date is. Wilt u meer weten over backoffice support klik dan hier.

Informatiebijeenkomst

Dat de wet- en regelgeving continu verandert betekent dat uitzendondernemers hun kennis hierover ook moeten blijven bijhouden. Zo wijzigen per 1 januari a.s. weer verschillende premies. Vandaar dat Professionals in Flex in december een informatiebijeenkomst houdt waarin alle relevante wijzigingen die vanaf 1 januari 2019 ingaan – en de gevolgen daarvan – worden toegelicht.

BIO Paul Verdiesen

Paul Verdiesen kan onder meer bogen op meer dan twaalf jaar ervaring als backoffice specialist bij franchise-uitzendorganisatie Olympia. Hij kent als geen ander alle eisen waar een goede backoffice aan moet voldoen. Namens Professionals in Flex adviseert Paul Verdiesen tegenwoordig uitzendbureaus bij het inrichten van hun backoffice. “Uitzendbureaus komen met alle mogelijke vragen over verloning, facturatie, kostprijsberekening, belastingzaken en administratieve vragen bij mij terecht.” Vanuit Professionals in Flex ondersteunt Paul Verdiesen uitzendbureaus bij dagelijkse werkzaamheden, leidt hij projecten en adviseert hij uitzendbureaus bij het up to date maken van de backoffice zodat die aan de actuele wet- en regelgeving voldoet.

Wil je meer weten of wil je een advies over uw backoffice?
Neem dan even contact met ons op 023-8700113 of stuur een mail naar info@professionalsinflex.nl

Ontvang onze nieuwsbrief

* indicates required