28
mei

0
AVG juist belangrijk voor uitzendbureaus

AVG juist belangrijk voor uitzendbureaus

Martijn FaberNu de AVG sinds vrijdag van kracht is, kun je als uitzendbureau daar maar beter snel aan voldoen. Niet omdat je direct moet vrezen voor boetes, maar omdat het risico op reputatieschade groot is. Dat maakt de AVG belangrijk. “Zeker voor uitzendbureaus, zijn persoonsgegevens van cruciaal belang.”

Dat stelt Martijn Faber van Priviteers, adviseur in privacybeleid. Of de uitzendbranche er al klaar voor is? “Als ik de geluiden vanuit het mkb hoor – waartoe ook veel uitzenders behoren, dan hebben niet alle bedrijven dit blijkbaar goed op orde.” Faber is verbaasd over alle ophef over de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). “Op zich is de inhoud niet nieuw; 80% hiervan stond ook al in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Bedrijven moeten eigenlijk gewoon een tandje bijzetten. Bovendien is de EU coulant geweest door bedrijven twee jaar de tijd te geven voor invoering. Bedrijven die nu hard roepen dat de AVG problemen oplevert, voldeden blijkbaar al niet aan de bestaande wetgeving.” Dat de invoering van de AVG nodig was, wijt Faber dan ook deels aan nalatigheid van het bedrijfsleven en de lidstaten zelf, die niet voldoende deden aan zelfregulering. Daarom is de richtlijn nu een dwingende maatregel geworden, opgelegd vanuit Europa.

Reputatieschade

De Europese privacywet AVG heeft Wbp vervangen. En dat was hard nodig, want de oude wet dateert al van 1995, een periode waarin internet nog nauwelijks een rol speelde in onze maatschappij. Toen bekommerden slechts weinigen zich om de inhoud van die wet, maar inmiddels leven we in een tijd waarin het gebruik van big data de norm is. Niet voor niets wil de EU dus met deze nieuwe AVG ervoor zorgen dat het vertrouwen van de burger hoog blijft, stelt Faber: “Dat doet de EU niet omdat zij het braafste jongetje van de klas wil zijn, maar omdat dit een groot economisch belang dient. Voorbeelden van datalekken bij techgiganten als Facebook, Yahoo en LinkedIn tasten het vertrouwen van de burger aan, waardoor die minder geneigd is persoonsgegevens te delen.” Het risico op mogelijke reputatieschade voor bedrijven is groot, nog veel groter dan het risico op een eventuele boete.

Accountability uitzendbureaus

“Juist uitzendbureaus moeten dat economische belang inzien en graag wíllen voldoen aan de AVG. De uitzendbranche leeft van persoonsgegevens”, zegt Faber. (Arbeidsmarkt)analyses, cv’s van kandidaten en informatie-uitwisseling met inleners of verloningsbedrijven – de uitzendkracht moet erop vertrouwen dat het uitzendbureau zorgvuldig met zijn persoonsgegevens omgaat. De AVG draait om accountability. Oftewel, het uitzendbureau moet het verwerken van persoonsgegevens kunnen verantwoorden.
Deze verantwoordingsplicht betekent dat het uitzendbureau van uitzendkrachten en (potentiële) kandidaten in een register moet vastleggen welke persoonsgegevens, voor welke periode worden bewaard en waarom.
Die verantwoordelijkheid blijft bestaan, ook wanneer cv’s of andere persoonsgegevens worden uitgewisseld met bijvoorbeeld de inlener. Vandaar dat het uitzendbureau met derden ook verwerkersovereenkomsten moet opstellen.

Kern van de AVG is ook dat het uitzendbureau kan aantonen dat de opgeslagen gegevens van de kandidaat of uitzendkracht zijn verwerkt met de juiste wettelijke grondslag, zoals toestemming of bijvoorbeeld een wettelijke verplichting.
Daarbij houdt de uitzendkracht het recht om deze toestemming in te trekken (recht op vergetelheid) en het recht om te checken welke gegevens het uitzendbureau van hem heeft opgeslagen (recht op inzage).

Conclusie

Voor uitzenders is het even een andere mindset om zo met data om te gaan. Maar als het eenmaal goed is ingericht, dan valt de impact op de bedrijfsvoering wel mee.

Heeft u verder nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan even contact met ons op, 023-8700113 of klik hier.

Ontvang onze nieuwsbrief

* indicates required